Vilka är världens mest jämställda länder?

Jämställda länder

Det finns en ständigt pågående samhällsdebatt om hur jämställdheten ska öka mellan könen. Vissa länder har kommit betydligt längre än andra. När världens mest jämställda länder ska rankas hamnar de nordiska länderna vanligtvis i topp och följs av nationer som Schweiz och Österrike. En av de vanligaste frågorna som kommer upp är att kvinnor ska få lika mycket betalt som män för samma typ av arbete.

Island är ett föredöme

Sverige har länge setts som ett föredöme när det pratas om jämställda länder men på senare tid har Island seglat upp som en klar etta. Det beror mycket på att de blev det första landet som lagstiftade om att män och kvinnor ska ha samma lön. Det utannonserades mycket passande på internationella kvinnodagen år 2017. Den nya lagen handlar inte enbart om kön utan säger även att ingen får diskrimineras på grund av etnicitet, nationalitet eller sexuell läggning.

Idag är det inget konstigt att prata om jämställdhetsfrågor i många länder inklusive Sverige. Även om vi placerar oss högt upp på de internationella listorna finns det fortfarande mer att göra. Det pratas till exempel ständigt om hur vi i Sverige kan få in fler kvinnor i ledande positioner på de stora företagen.

Varför finns så få jämställda länder?

Om vi ska se till undersökningarna så finns det faktiskt endast sex länder som räknas som helt jämställda, och Sverige är ett av dem. Men borde vi inte ha kommit längre år 2021? En anledning till att det ser ut som det gör beror på att det är många faktorer som det ska tas hänsyn till. Kvinnor är ofta föräldralediga under en längre tid vilket gör att de får det svårare på arbetsmarknaden. Det påverkar i sin tur faktorer som pension och lönerna i allmänhet.

Det är inte bara myndigheterna som har ansvar för att göra landet mer jämställt. Även du som privatperson kan ta tillfället i akt och diskutera med dina medmänniskor. Samtala över ett parti patiens och lite kaffe om hur vi i Sverige kan bli mer jämställda i olika aspekter. Kanske får du någon av dina vänner att tänka annorlunda i vardagen?

Hur ska vi lyckas få jämställda löner?

Det är inte så enkelt som det låter att få kvinnor och män att tjäna lika mycket, även i de mest jämställda länder. I Sverige är det olagligt att inte betala ut lika lön för lika arbete. Problemet är att kvinnor till större del söker sig till den offentliga sektorn och liknande arbeten som ligger lägre i lön. Män väljer till större del teknik- och IT-baserade yrken med högre ingångslöner.

Det finns fortfarande utrymme för förbättringar i många led och privatpersoner, politiker och myndigheter gör vad de kan för att öka jämställdheten i landet. Ge dig in i debatten du också för att göra skillnad.