Hoppa till innehåll

Ojämställd ekonomi vid skilsmässa

Ett stort antal kvinnor kan inte skilja sig på grund av deras ekonomiska situation. Hur stor del varierar beroende på den undersökning som gjorts, men det handlar om siffror mellan 20-50 % av de tillfrågade kvinnorna. För männen handlar det om ungefär hälften, alltså mellan 10-25 % som inte har råd med en skilsmässa. Det finns klassiska kvinnofällor som gör att kvinnor ofta har en sämre ekonomi än män, exempelvis mammaledighet och deltidsjobb men tyvärr så skiljer fortfarande lönerna sig åt mellan könen ganska rejält. Som kvinna är det viktigt att du står med på bostaden för även om det finns hem och bostadsrättsförsäkring så ingår inte juristkostnader i dessa. Försäkringar för hemmet betalar skador på interiör och exteriör men inte tvister. Kvinnor som redan har en knaper ekonomi avstår därför ofta att söka juridisk hjälp trots att de skulle kunna ha haft rätt till mycket i hemmet.

Vackert inrett hem
Par utför dragkamp