Våg med nyans av guld

Guldvågen

Därför behövs jämställdhetspriser i Norden

I Norden har vi överlag kommit långt i jämställdhetsarbetet. Vid en första anblick verkar Sverige, Norge, Finland och Danmark vara jämställda länder där jämställdhetsfrågor har stort utrymme både i teori och praktik. Trots detta visar undersökningar att få kvinnor når chefspositioner i näringslivet.

En annan aspekt som förvånar många är den ”Nordiska Paradoxen”. Begreppet används för att beskriva det faktum att förekomsten av fysiskt våld mot kvinnor i nära relation är vanligare i de nordiska länderna än i genomsnittet i EU.

En grupp vinnare håller ett pris
Gatubild från Stockholm

Idag finns det flera priser som belönar personer och organisationer som arbetar för jämställdhet. Initiativ som kan lyftas fram är Svenska Jämställdhetspriset, Jämställdhetsbygget och Guldvågen.

Fakta om jämställdhet i Sverige:

  • Statistik visar att kvinnors löner ligger på strax under 90 % av männens löner.
  • 70 % av dagarna för vård av sjukt barn (VAB) tas ut av kvinnor.
  • I den privata sektorn är tre av tio kvinnor chefer.

Mätbara resultat ger priserna status

Men vad är jämställdhet och andra så kallade mjuka värden i jämförelse med tydligt mätbara resultat? Det sistnämnda är siffror på papper och pengar på banken – vilket är status. Det förstnämnda däremot är ett luddigt koncept och i bästa fall något av en fin tanke.

Priser som Svenska Jämställdhetspriset och Guldvågen visar tydligt att jämställdhet är något man kan tävla i, och inte minst hyllas för.

Nya idé
Glödlampa som tänds

Jämställdhet - från luddiga idéer till vetenskap

Om man lyfter blicken och för ett ögonblick tittar på jämställdhet i Sverige i stort så kan man konstatera flera saker. Dels ser det olika ut i olika delar av samhället, men man ser också att kommunikationsbranschen utmärker sig som en av de sämre sektorerna. I takt med att normkritik, jämställdhetsfrågor och liknande ämnen vunnit mark inom den akademiska världen så har mätmetoder och begrepp blivit mer avancerade och exakta. När man idag gör en analys av exempelvis likabehandling inom en organisation så finns tydligt definierade parametrar som ska tas med. Andelen kvinnor på tekniska chefspositioner kan vara en sån parameter.

Svenska Jämställdhetspriset, Guldvågen och andra priser för jämställdhet i arbetslivet

Grupp applåderar en kvinna

I Sverige finns en mängd initiativ som verkar för jämställdhet i arbetslivet. Utöver de redan nämnda priserna Guldvågen och Svenska Jämställdhetspriset finns även Unionens Jämställdhetspris. 2019 delade nämnda fackförbund ut priser till jämställda arbetsgivare. Vinnarna i de tre kategorierna vann priser som den mest föräldravänliga arbetsplatsen, för jämställda löner och för möjligheter att klättra på karriärstegen oavsett kön.

Trots de initiativ som tagits är det i dagsläget  inte många chefer inom branschen som åtminstone ytligt kan redogöra för jämställdhet statistik gällande den egna organisationen. Vårt mål med Priset för jämställdhet är att vara ett komplement till Guldvågen och övriga redan etablerade priser samt de initiativ som som dagligen kämpar för ett mer jämställt samhälle.